שידוך: יהונתן גרין & הירש

 
שידוך:
החתן יהונתן גרין (ב"ר מרדכי צבי)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה הירש (ב"ר יודל)  וויליאמסבורג  

תגובות