וויאזוי שרייבט מען זיך איין מיט אימעיל?

  1. שרייבט אריין אייער אימעיל אדרעס אויבן, און דאן קליקט אויף די קנעפל
  2. דריקט אויפן גרויסן טשעקבאקס, און ווארט ביז ווילאנג עס ווערט א טשעק (בערך א סקונדע)
  3. ענדיגט מיט'ן דריקן אויפן קנעפל
  4. איר וועט באקומען א אימעיל צו באשטעטיגן אז איר האט ריכטיג אויסגעפילט די אינפארמאציע, און איר וועט איינגעשריבן ווערן איינמאל איר קליקט אויף די לינק אין די אימעיל