שידוך: שרגא קלוגער & האפמאן

 
שידוך:
החתן שרגא קלוגער  #אנטווערפן
עב"ג
הכלה האפמאן  #אנטווערפן

תגובות