זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

  שידוך: החתן שרגא קלוגער   #אנטווערפן עב"ג הכלה האפמאן   #אנטווערפן

שידוך: שרגא קלוגער & האפמאן

 
שידוך:
החתן שרגא קלוגער  #אנטווערפן
עב"ג
הכלה האפמאן  #אנטווערפן

0 comments: