זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

  #שידוך: החתן יודא אונגאר   קרית יואל עב"ג הכלה מימי סטאק   מאנסי

שידוך: יודא אונגאר & מימי סטאק

 
#שידוך:
החתן יודא אונגאר  קרית יואל
עב"ג
הכלה מימי סטאק  מאנסי

1 comment: