זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

החתן  מענדל שטערן עב"ג הכלה חוה סעבאג

שידוך: מענדל שטערן & חוה סעבאג

החתן מענדל שטערן
עב"ג
הכלה חוה סעבאג

0 comments: