זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

  #שידוך: החתן יודא אונגאר   קרית יואל עב"ג הכלה מימי סטאק   מאנסי

 
#שידוך:
החתן יודא אונגאר  קרית יואל
עב"ג
הכלה מימי סטאק  מאנסי

החתן  שטראסער עב"ג הכלה זינגער

החתן שטראסער
עב"ג
הכלה זינגער

:תנאים החתן יעקב הערש רובינשטיין (ב"ר יודא)  בארא פארק עב"ג הכלה פראדל איצקאוויטש (ב"ר יוסף)  בארא פארק

:תנאים
החתן יעקב הערש רובינשטיין (ב"ר יודא)  בארא פארק
עב"ג
הכלה פראדל איצקאוויטש (ב"ר יוסף)  בארא פארק

החתן  אברהם שפילמאן   וויליאמסבורג עב"ג הכלה בילא לאנדא   (ב"ר יונה)  וויליאמסבורג

החתן אברהם שפילמאן  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה בילא לאנדא  (ב"ר יונה)  וויליאמסבורג

החתן  שלמה מענדלאוויטש   בלומינגבורג עב"ג הכלה חיה מזרחי  (ב"ר יואל)  וויליאמסבורג

החתן שלמה מענדלאוויטש  בלומינגבורג
עב"ג
הכלה חיה מזרחי (ב"ר יואל)  וויליאמסבורג

החתן  מענדל כהנא  (ב"ר יוסף מרדכי)   וויליאמסבורג עב"ג הכלה פריידא האניג (ב"ר שלום יוסף)  וויליאמסבורג

החתן מענדל כהנא (ב"ר יוסף מרדכי)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה פריידא האניג (ב"ר שלום יוסף)  וויליאמסבורג

החתן  משה יוסף טויבער   בארא פארק עב"ג הכלה אסתר גיטל אויש   בארא פארק

החתן משה יוסף טויבער  בארא פארק
עב"ג
הכלה אסתר גיטל אויש  בארא פארק

החתן  יעקב בערנאטה   מאנסי עב"ג הכלה קריינדל האלצער   בארא פארק

החתן יעקב בערנאטה  מאנסי
עב"ג
הכלה קריינדל האלצער  בארא פארק

החתן  אברהם קאליש (ב"ר יעקב יוסף) עב"ג הכלה אסתר ליכטענשטאטער   וויליאמסבורג

החתן אברהם קאליש (ב"ר יעקב יוסף)
עב"ג
הכלה אסתר ליכטענשטאטער  וויליאמסבורג

החתן  שמעון עוזר גרינפעלד עב"ג הכלה טייטלבוים (ב"ר יואל)

החתן שמעון עוזר גרינפעלד
עב"ג
הכלה טייטלבוים (ב"ר יואל)

החתן  מענדל שטערן עב"ג הכלה חוה סעבאג

החתן מענדל שטערן
עב"ג
הכלה חוה סעבאג

:שידוך החתן אברהם גאלדשטיין  לאנדאן עב"ג הכלה שיינדל לאנדא  לאנדאן

:שידוך
החתן אברהם גאלדשטיין  לאנדאן
עב"ג
הכלה שיינדל לאנדא  לאנדאן

:שידוך החתן יעקב יצחק שאלאמאן (ב"ר יודא פרץ)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה פערענץ (ב"ר יושע)  וויליאמ...

:שידוך
החתן יעקב יצחק שאלאמאן (ב"ר יודא פרץ)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה פערענץ (ב"ר יושע)  וויליאמסבורג

:ברוך דיין האמת ר' יוסף פישמאן (ב"ר שמחה בונם)  מאנסי   בגיל 31

:ברוך דיין האמת
ר' יוסף פישמאן (ב"ר שמחה בונם)  מאנסי  
בגיל 31

:ברוך דיין האמת ר' אליהו ניימאן  בגיל 64

:ברוך דיין האמת
ר' אליהו ניימאן 
בגיל 64

:שידוך החתן יעקב הערש רובינשטיין (ב"ר יודא)  בארא פארק עב"ג הכלה פראדל איצקאוויטש (ב"ר יוסף)  באר...

:שידוך
החתן יעקב הערש רובינשטיין (ב"ר יודא)  בארא פארק
עב"ג
הכלה פראדל איצקאוויטש (ב"ר יוסף)  בארא פארק

:שידוך החתן יודא פעדער (ב"ר אפרים)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה קליין (ב"ר יואל)  וויליאמסבורג

:שידוך
החתן יודא פעדער (ב"ר אפרים)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה קליין (ב"ר יואל)  וויליאמסבורג

:שידוך החתן משה פייפער   וויליאמסבורג עב"ג הכלה טויבער  בארא פארק

:שידוך
החתן משה פייפער  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה טויבער  בארא פארק

:שבע ברכות שמואל יעקב יודא ושרה גרינפעלד  בארא פארק

:שבע ברכות
שמואל יעקב יודא ושרה גרינפעלד  בארא פארק

:שידוך החתן ברוך מרדכי ווערטהיימער  ב"ר משה יוסף  וויליאמסבורג ) עב"ג הכלה ווייס (ב"ר שמשון)  מאנטריאל ...

:שידוך
החתן ברוך מרדכי ווערטהיימער ב"ר משה יוסף  וויליאמסבורג)
עב"ג
הכלה ווייס (ב"ר שמשון)  מאנטריאל