זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

:שידוך החתן מיכאל זאב פריעדמאן   בארא פארק עב"ג הכלה קאהן   בארא פארק

:שידוך
החתן מיכאל זאב פריעדמאן  בארא פארק
עב"ג
הכלה קאהן  בארא פארק

:חתונה החתן אריה קאטה   מאנטשעסטער עב"ג הכלה חנה וועבער   בארא פארק

:חתונה
החתן אריה קאטה  מאנטשעסטער
עב"ג
הכלה חנה וועבער  בארא פארק

:שידוך החתן יואל גאלדבערגער (ב"ר דוד יודא)   וויליאמסבורג  עב"ג הכלה ווערצבערגער (ב"ר אברהם יושע)   קר...
:שידוך
החתן יואל גאלדבערגער (ב"ר דוד יודא)   וויליאמסבורג 
עב"ג
הכלה ווערצבערגער (ב"ר אברהם יושע)   קרית יואל

שידוך: החתן וואלף ראזענפעלד (ב"ר יוסף)  עב"ג הכלה שלעזינגער (ב"ר יואל)  בארא פארק

שידוך:
החתן וואלף ראזענפעלד (ב"ר יוסף) 
עב"ג
הכלה שלעזינגער (ב"ר יואל)  בארא פארק

חתונה: החתן זאב הייפעץ   מאנטשעסטער עב"ג הכלה שרה עבערט   לאנדאן

חתונה:
החתן זאב הייפעץ  מאנטשעסטער
עב"ג
הכלה שרה עבערט  לאנדאן

:שידוך החתן יעקב מינצער   בארא פארק עב"ג הכלה ליכטמאן   טאמס ריווער

:שידוך
החתן יעקב מינצער  בארא פארק
עב"ג
הכלה ליכטמאן  טאמס ריווער

שידוך: החתן חיים לינדער   לאנדאן עב"ג הכלה רייזא גערטנער (ב"ר שלמה {המנגן})  לאנדאן

שידוך:
החתן חיים לינדער  לאנדאן
עב"ג
הכלה רייזא גערטנער (ב"ר שלמה {המנגן})  לאנדאן

שבע ברכות: החתן יוסף ברוין   באראפארק עב"ג הכלה פערל קארנבלי   מאנסי

שבע ברכות:
החתן יוסף ברוין  באראפארק
עב"ג
הכלה פערל קארנבלי  מאנסי

חתונה: החתן אהרן צבי מיטעלמאן (ב"ר יודא)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה געטער (ב"ר אהרן דוב)  באראפארק

חתונה:
החתן אהרן צבי מיטעלמאן (ב"ר יודא)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה געטער (ב"ר אהרן דוב)  באראפארק

שידוך: החתן יודא פריעדמאן (ב"ר משולם שמעיה)  קריתיואל עב"ג הכלה קליין (ב"ר יושע אלעזר)  קריתיואל

שידוך:
החתן יודא פריעדמאן (ב"ר משולם שמעיה)  קריתיואל
עב"ג
הכלה קליין (ב"ר יושע אלעזר)  קריתיואל

:חתונה החתן צבי הערשקאוויטש   וויליאמסבורג עב"ג הכלה רעכל סענדראוויטש (ב"ר שמואל)  וויליאמסבורג

:חתונה
החתן צבי הערשקאוויטש  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה רעכל סענדראוויטש (ב"ר שמואל)  וויליאמסבורג

:שידוך החתן שלמה מרדכי כף (ב"ר הלל)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה שפיירער (ב"ר וואלף)  וויליאמסבורג

:שידוך
החתן שלמה מרדכי כף (ב"ר הלל)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה שפיירער (ב"ר וואלף)  וויליאמסבורג

:שידוך החתן אליהו פריעדמאן   מאנטשעסטער עב"ג הכלה כ"ץ   טאהש

:שידוך
החתן אליהו פריעדמאן  מאנטשעסטער
עב"ג
הכלה כ"ץ  טאהש

:שידוך החתן גאלדבערגער   וויליאמסבורג עב"ג הכלה שרה מאשקאוויטש  וויליאמסבורג

:שידוך
החתן גאלדבערגער  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה שרה מאשקאוויטש  וויליאמסבורג

:שבע ברכות החתן צבי הערשקאוויטש   וויליאמסבורג עב"ג הכלה רעכל סענדראוויטש  וויליאמסבורג

:שבע ברכות
החתן צבי הערשקאוויטש  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה רעכל סענדראוויטש  וויליאמסבורג

שידוך החתן ישראל טייטלבוים   בארא פארק עב"ג הכלה אסתר ווערצבערגער  בארא פארק

שידוך
החתן ישראל טייטלבוים  בארא פארק
עב"ג
הכלה אסתר ווערצבערגער  בארא פארק

:שידוך החתן חיים לינדער   לאנדאן עב"ג הכלה גערטנער (ב"ר שלמה {המנגן})  לאנדאן

:שידוך
החתן חיים לינדער  לאנדאן
עב"ג
הכלה גערטנער (ב"ר שלמה {המנגן})  לאנדאן

 :שידוך החתן שמואל זאנוויל גאלד (ב"ר משה מנחם)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה שווארטץ (ב"ר עזריאל)  מאנסי

 :שידוך
החתן שמואל זאנוויל גאלד (ב"ר משה מנחם)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה שווארטץ (ב"ר עזריאל)  מאנסי

חתונה: החתן  יוסף בראון   בארא פארק עב"ג הכלה  פערל קארנבלי  בארא פארק

חתונה:
החתן יוסף בראון  בארא פארק
עב"ג
הכלה פערל קארנבלי  בארא פארק

החתן אשר מרדכי גרינפעלד (ב"ר הערש אלימלך)  מאנסי עב"ג הכלה מיטטעלמאן (ב"ר יוסף)  וויליאמסבורג

החתן אשר מרדכי גרינפעלד (ב"ר הערש אלימלך)  מאנסי
עב"ג
הכלה מיטטעלמאן (ב"ר יוסף)  וויליאמסבורג