זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

  שידוך: החתן אפרים רובין   מאנטרעאל עב"ג הכלה יענטא שטרראסער   אויסטראליע

 
שידוך:
החתן אפרים רובין  מאנטרעאל
עב"ג
הכלה יענטא שטרראסער  אויסטראליע

החתן שמואל גאלדשטיין (ב"ר יחזקאל)  בארא פארק עב"ג הכלה אסתר דייטש (ב"ר חיים שלמה)  וויליאמסבורג

החתן שמואל גאלדשטיין (ב"ר יחזקאל)  בארא פארק
עב"ג
הכלה אסתר דייטש (ב"ר חיים שלמה)  וויליאמסבורג

החתן יונתן יאנאשווילי   סידערהורסט עב"ג הכלה חנה דייטש   בעל הארבער

החתן יונתן יאנאשווילי  סידערהורסט
עב"ג
הכלה חנה דייטש  בעל הארבער

החתן יושע כ"ץ (ב"ר יוסף צבי; אייגנער)  #וויליאמסבורג עב"ג הכלה ליבא רייכמאן (ב"ר אברהם דוב שמעיה; ליבערמאן)...


החתן יושע כ"ץ (ב"ר יוסף צבי; אייגנער)  #וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה ליבא רייכמאן (ב"ר אברהם דוב שמעיה; ליבערמאן)  #באראפארק

החתן אברהם וויינבערגער   בני ברק עב"ג הכלה פערל דאנציגער   לאנדאן

החתן אברהם וויינבערגער  בני ברק
עב"ג
הכלה פערל דאנציגער  לאנדאן

שידוך: החתן יוסף צבי בארמינקא   ירושלים עב"ג הכלה רחל פעריל לייפער   ביתר

שידוך:
החתן יוסף צבי בארמינקא  ירושלים
עב"ג
הכלה רחל פעריל לייפער  ביתר

שידוך: החתן מרדכי שלמה מארקאוויטש (ב"ר חיים מאיר; גאלדבערגער)  בארא פארק עב"ג הכלה לאה פוקס (ב"ר יחזקיה; בערגער)  ...

שידוך:
החתן מרדכי שלמה מארקאוויטש (ב"ר חיים מאיר; גאלדבערגער)  בארא פארק
עב"ג
הכלה לאה פוקס (ב"ר יחזקיה; בערגער)  בארא פארק

שידוך: החתן דניאל דיאן   איטאליע עב"ג הכלה רחמה קעגן   באפעלאו גראוו, אילינאי

שידוך:
החתן דניאל דיאן  איטאליע
עב"ג
הכלה רחמה קעגן  באפעלאו גראוו, אילינאי

תנאים: החתן שלמה בראך (ב"ר מאיר חיים; גראד)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה שיינדל ווייס (ב"ר הערשל; פריעדמאן)  וויליאמסבו...

תנאים:
החתן שלמה בראך (ב"ר מאיר חיים; גראד)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה שיינדל ווייס (ב"ר הערשל; פריעדמאן)  וויליאמסבורג

שידוך: החתן יעקב דוב לאנדא (ב"ר משה)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה העלד (ב"ר אברהם יעקב)  וויליאמסבורג

שידוך:
החתן יעקב דוב לאנדא (ב"ר משה)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה העלד (ב"ר אברהם יעקב)  וויליאמסבורג

שידוך: החתן  בראדי   מאנסי עב"ג הכלה  חיה פערל לענעראוויטש   קרית יואל

שידוך:
החתן בראדי  מאנסי
עב"ג
הכלה חיה פערל לענעראוויטש  קרית יואל

:שידוך   החתן יצחק ברוין   מאנסי עב"ג   הכלה פריידל ניצליך  בארא פארק

:שידוך
  החתן יצחק ברוין  מאנסי
עב"ג
  הכלה פריידל ניצליך  בארא פארק

  שידוך: החתן שרגא קלוגער   #אנטווערפן עב"ג הכלה האפמאן   #אנטווערפן

 
שידוך:
החתן שרגא קלוגער  #אנטווערפן
עב"ג
הכלה האפמאן  #אנטווערפן

שידוך: החתן יעקב מארקאוויטש (ב"ר אברהם יצחק; פריעדמאן)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה בלומא מיללער (ב"ר שלום יושע; טייכמא...

שידוך:
החתן יעקב מארקאוויטש (ב"ר אברהם יצחק; פריעדמאן)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה בלומא מיללער (ב"ר שלום יושע; טייכמאן)  וויליאמסבורג

שידוך: החתן אברהם דוד שמילאוויטש (ב"ר משה)  #וויליאמסבורג עב"ג הכלה פראזאנסקי (ב"ר צבי ארי)  #מאנסי

שידוך:
החתן אברהם דוד שמילאוויטש (ב"ר משה)  #וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה פראזאנסקי (ב"ר צבי ארי)  #מאנסי

שידוך: החתן ישראל זאב פארבער   ירושלים עב"ג הכלה הדסה רייזל ארנפעלד   ירושלים

שידוך:
החתן ישראל זאב פארבער  ירושלים
עב"ג
הכלה הדסה רייזל ארנפעלד  ירושלים

שידוך: החתן יעקב קראסני   לעיקוואוד עב"ג הכלה יהודת שטערן   שיקאגא

שידוך:
החתן יעקב קראסני  לעיקוואוד
עב"ג
הכלה יהודת שטערן  שיקאגא

:שידוך החתן אברהם דוד שמילאוויטש (ב"ר משה)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה הענדל פרוזאנסקי (ב"ר צבי אריה)  מאנסי

:שידוך
החתן אברהם דוד שמילאוויטש (ב"ר משה)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה הענדל פרוזאנסקי (ב"ר צבי אריה)  מאנסי

:שידוך החתן חיים צבי פריעדמאן   ירושלים עב"ג הכלה הינדא לעבאוויטש   

:שידוך
החתן חיים צבי פריעדמאן  ירושלים
עב"ג
הכלה הינדא לעבאוויטש  

:שידוך החתן יושע צבי ברייער   לאנדאן עב"ג הכלה רחלי הערצאג   לאנדאן

:שידוך
החתן יושע צבי ברייער  לאנדאן
עב"ג
הכלה רחלי הערצאג  לאנדאן