זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

החתן אליעזר בערקאוויטש   #קריתיואל עב"ג הכלה שרה רחל פרוזאנסקי (ב"ר בנימין יודא)  #טאהש

שידוך: אליעזר בערקאוויטש & שרה רחל פרוזאנסקי

החתן אליעזר בערקאוויטש  #קריתיואל
עב"ג
הכלה שרה רחל פרוזאנסקי (ב"ר בנימין יודא)  #טאהש

0 comments: