שידוך: מאיר שלמה פארגעס & שווארטץ

החתן מאיר שלמה פארגעס
עב"ג
הכלה שווארטץ  #באראפארק


תגובות