שידוך: משה חיים ראזענבערג & בלומא קליין

 
החתן משה חיים ראזענבערג  #קריתיואל
עב"ג
הכלה בלומא קליין  #קריתיואל

תגובות