זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

  החתן משה חיים ראזענבערג   #קריתיואל עב"ג הכלה בלומא קליין   #קריתיואל

שידוך: משה חיים ראזענבערג & בלומא קליין

 
החתן משה חיים ראזענבערג  #קריתיואל
עב"ג
הכלה בלומא קליין  #קריתיואל

0 comments: