זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

שידוך: החתן יוסף צבי בארמינקא   ירושלים עב"ג הכלה רחל פעריל לייפער   ביתר

שידוך: יוסף צבי בארמינקא & רחל פעריל לייפער

שידוך:
החתן יוסף צבי בארמינקא  ירושלים
עב"ג
הכלה רחל פעריל לייפער  ביתר

0 comments: