זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

שידוך: החתן  בנימין באריש   מאנסי עב"ג הכלה   מימי קלעסטציק   ווירדזשיניע

בנימין באריש & מימי קלעסטציק

שידוך:
החתן בנימין באריש  מאנסי
עב"ג

הכלה מימי קלעסטציק  ווירדזשיניע

0 comments: