זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

:שידוך   החתן יצחק ברוין   מאנסי עב"ג   הכלה פריידל ניצליך  בארא פארק

יצחק ברוין & פריידל ניצליך

:שידוך
  החתן יצחק ברוין  מאנסי
עב"ג
  הכלה פריידל ניצליך  בארא פארק

0 comments: