זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

שידוך: החתן  בראדי   מאנסי עב"ג הכלה  חיה פערל לענעראוויטש   קרית יואל

בראדי & חיה פערל לענעראוויטש

שידוך:
החתן בראדי  מאנסי
עב"ג
הכלה חיה פערל לענעראוויטש  קרית יואל

0 comments: