שידוך: דניאל דיאן & רחמה קעגן

שידוך:
החתן דניאל דיאן  איטאליע
עב"ג
הכלה רחמה קעגן  באפעלאו גראוו, אילינאי

תגובות