שידוך: ישראל זאב פארבער & הדסה רייזל ארנפעלד

שידוך:
החתן ישראל זאב פארבער  ירושלים
עב"ג
הכלה הדסה רייזל ארנפעלד  ירושלים

תגובות