זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

שידוך: החתן ישראל זאב פארבער   ירושלים עב"ג הכלה הדסה רייזל ארנפעלד   ירושלים

שידוך: ישראל זאב פארבער & הדסה רייזל ארנפעלד

שידוך:
החתן ישראל זאב פארבער  ירושלים
עב"ג
הכלה הדסה רייזל ארנפעלד  ירושלים

0 comments: