שידוך: יעקב מאיר פרענקל & פעסל לעבאוויטש

#שידוך:
החתן יעקב מאיר פרענקל (ב"ר ליפא)  #וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה פעסל לעבאוויטש (ב"ר חזקי)  #מאנטריאל

תגובות