זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

:שידוך החתן אברהם האמערמאן   בארא פארק עב"ג הכלה שיינדל אשכנזי   פאנאמא

אברהם האמערמאן & שיינדל אשכנזי

:שידוך
החתן אברהם האמערמאן  בארא פארק
עב"ג
הכלה שיינדל אשכנזי  פאנאמא

0 comments: