אברהם האמערמאן & שיינדל אשכנזי

:שידוך
החתן אברהם האמערמאן  בארא פארק
עב"ג
הכלה שיינדל אשכנזי  פאנאמא

תגובות