שידוך: יונתן יאנאשווילי & חנה דייטש

החתן יונתן יאנאשווילי  סידערהורסט
עב"ג
הכלה חנה דייטש  בעל הארבער

תגובות