זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

החתן שלמה כ"ץ (ב"ר משה; לעבאוויטש)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה מרים גאלדבערגער (ב"ר ישראל שלום; ענגעלמאן)  באראפארק...

שידוך: שלמה כ"ץ & מרים גאלדבערגער

החתן שלמה כ"ץ (ב"ר משה; לעבאוויטש)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה מרים גאלדבערגער (ב"ר ישראל שלום; ענגעלמאן)  באראפארק

0 comments: