זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

שידוך: החתן יעקב קראסני   לעיקוואוד עב"ג הכלה יהודת שטערן   שיקאגא

שידוך: יעקב קראסני & יהודת שטערן

שידוך:
החתן יעקב קראסני  לעיקוואוד
עב"ג
הכלה יהודת שטערן  שיקאגא

0 comments: