חתונה: משה לאנדא & יכט פריעדלענדער

 

החתן משה לאנדא  מאנטרעאל
עב"ג
הכלה יכט פריעדלענדער  מאנטרעאל

תגובות