זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

  החתן  משה לאנדא   מאנטרעאל עב"ג הכלה  יכט פריעדלענדער   מאנטרעאל

חתונה: משה לאנדא & יכט פריעדלענדער

 

החתן משה לאנדא  מאנטרעאל
עב"ג
הכלה יכט פריעדלענדער  מאנטרעאל

0 comments: