חיים צבי פריעדמאן & הינדא לעבאוויטש

:שידוך
החתן חיים צבי פריעדמאן  ירושלים
עב"ג
הכלה הינדא לעבאוויטש  

תגובות