זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

:שידוך החתן צבי שטארק   מאנטשעסטער עב"ג הכלה מאליק  לאנדאן

צבי שטארק & מאליק

:שידוך
החתן צבי שטארק  מאנטשעסטער
עב"ג
הכלה מאליק  לאנדאן

0 comments: