זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

שידוך: החתן מרדכי שלמה מארקאוויטש (ב"ר חיים מאיר; גאלדבערגער)  בארא פארק עב"ג הכלה לאה פוקס (ב"ר יחזקיה; בערגער)  ...

שידוך: מרדכי שלמה מארקאוויטש & לאה פוקס

שידוך:
החתן מרדכי שלמה מארקאוויטש (ב"ר חיים מאיר; גאלדבערגער)  בארא פארק
עב"ג
הכלה לאה פוקס (ב"ר יחזקיה; בערגער)  בארא פארק

0 comments: