שידוך: יעקב מארקאוויטש & בלומא מיללער

שידוך:
החתן יעקב מארקאוויטש (ב"ר אברהם יצחק; פריעדמאן)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה בלומא מיללער (ב"ר שלום יושע; טייכמאן)  וויליאמסבורג

תגובות