שידוך: אפרים רובין & יענטא שטרראסער

 
שידוך:
החתן אפרים רובין  מאנטרעאל
עב"ג
הכלה יענטא שטרראסער  אויסטראליע

תגובות