שידוך: לוי שפירא & בלומא מאסטער

החתן לוי שפירא  לאנדאן
עב"ג
הכלה בלומא מאסטער  לעיקוואוד

תגובות