זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

החתן שלמה זלמן לעבאוויטש  #באראפארק עב"ג הכלה  רויזא שווארץ  

שידוך: שלמה זלמן לעבאוויטש & רויזא שווארץ

החתן שלמה זלמן לעבאוויטש  #באראפארק
עב"ג
הכלה רויזא שווארץ  0 comments: