שלמה לאבענשטיין & אביטל סטעפסקי

 
שידוך:
החתן שלמה לאבענשטיין  סטעמפארד הילל
עב"ג
הכלה אביטל סטעפסקי  גאלדערס גרין

תגובות