שידוך: שלום וואסערשטרום & שיינדל לובעלסקי

שידוך:
החתן שלום וואסערשטרום  #לאנדאן
עב"ג
הכלה שיינדל לובעלסקי  #אנטווערפן

תגובות