שידוך: אליהו פריעדמאן & כץ

:שידוך
החתן אליהו פריעדמאן  מאנטשעסטער
עב"ג
הכלה כ"ץ  טאהש

תגובות