זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

:שידוך החתן אליהו פריעדמאן   מאנטשעסטער עב"ג הכלה כ"ץ   טאהש

שידוך: אליהו פריעדמאן & כץ

:שידוך
החתן אליהו פריעדמאן  מאנטשעסטער
עב"ג
הכלה כ"ץ  טאהש

0 comments: