זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

 :שידוך החתן שמואל זאנוויל גאלד (ב"ר משה מנחם)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה שווארטץ (ב"ר עזריאל)  מאנסי

שידוך: שמואל זאנוויל גאלד & שווארטץ

 :שידוך
החתן שמואל זאנוויל גאלד (ב"ר משה מנחם)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה שווארטץ (ב"ר עזריאל)  מאנסי

0 comments: