שבע ברכות: צבי הערשקאוויטש & רעכל סענדראוויטש

:שבע ברכות
החתן צבי הערשקאוויטש  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה רעכל סענדראוויטש  וויליאמסבורג

תגובות