זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

החתן  שמשון איצקאוויטש   עב"ג הכלה  חנה קארפען   

שידוך: שמשון איצקאוויטש & חנה קארפען

החתן שמשון איצקאוויטש  
עב"ג

הכלה חנה קארפען  

0 comments: