זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

החתן  אליהו מאיער    בית שמש עב"ג הכלה  מרים ליבערמאן    בית שמש   

שידוך: אליהו מאיער & מרים ליבערמאן

החתן אליהו מאיער  בית שמש
עב"ג
הכלה מרים ליבערמאן  בית שמש  

0 comments: