שידוך: אליהו מאיער & מרים ליבערמאן

החתן אליהו מאיער  בית שמש
עב"ג
הכלה מרים ליבערמאן  בית שמש  

תגובות