שידוך: גאלדבערגער & שרה מאשקאוויטש

:שידוך
החתן גאלדבערגער  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה שרה מאשקאוויטש  וויליאמסבורג

תגובות