שידוך: ישראל טייטלבוים & אסתר ווערצבערגער

שידוך
החתן ישראל טייטלבוים  בארא פארק
עב"ג
הכלה אסתר ווערצבערגער  בארא פארק

תגובות