שידוך: וואלף ראזענבערעגער & קאהן

:שידוך
החתן וואלף ראזענבערעגער  מאנסי
עב"ג
הכלה קאהן (ב"ר משה)  וויליאמסבורג

תגובות