תנאים: ישראל נח ברייער & שיינדל ראזני

:תנאים
החתן ישראל נח ברייער (ב"ר יצחק אהרן)  טאהש
עב"ג
הכלה שיינדל ראזני (ב"ר משה אברהם)  בית שמש

תגובות

הוסף רשומת תגובה