זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

:שידוך החתן יודא פעדער (ב"ר אפרים)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה קליין (ב"ר יואל)  וויליאמסבורג

שידוך: יודא פעדער & קליין

:שידוך
החתן יודא פעדער (ב"ר אפרים)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה קליין (ב"ר יואל)  וויליאמסבורג

0 comments: