שידוך: משולם זאב פישער & לאה גאלדשטיין

 
#שידוך:
החתן משולם זאב פישער (ב"ר יונתן בנימין)  מאנטריאל
עב"ג
הכלה לאה גאלדשטיין  מאנסי
תגובות