זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

  #שידוך: החתן משולם זאב פישער (ב"ר יונתן בנימין)  מאנטריאל עב"ג הכלה לאה גאלדשטיין   מאנסי

שידוך: משולם זאב פישער & לאה גאלדשטיין

 
#שידוך:
החתן משולם זאב פישער (ב"ר יונתן בנימין)  מאנטריאל
עב"ג
הכלה לאה גאלדשטיין  מאנסי
0 comments: