זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

:שידוך החתן שלמה לייב גראסמאן עב"ג הכלה מאסקאוויטש  (ב"ר יעקב)  מאנסי

שידוך: שלמה לייב גראסמאן & מאסקאוויטש

:שידוך
החתן שלמה לייב גראסמאן
עב"ג
הכלה מאסקאוויטש (ב"ר יעקב)  מאנסי

0 comments: