תנאים: מטות קאהן & שרה גרינבערג

:תנאים
החתן מטות קאהן  קרית יואל
עב"ג
הכלה שרה גרינבערג  מאנטריאל  

תגובות