תנאים: לייבל סטייל & רבקה יאבאו

:שידוך
החתן לייבל סטייל  בארא פארק
עב"ג
הכלה רבקה יאבאו  וויליאמסבורג  

תגובות