שידוך: מאטל וויזעל & זיינווערט

:שידוך
החתן מאטל וויזעל  בית שמש
עב"ג
הכלה זיינווערט  לאנדאן

תגובות