זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

:שידוך החתן יצחק זאב וויינבערגער  (ב"ר צבי)  בארא פארק עב"ג הכלה קאהל  בארא פארק

שידוך: יצחק זאב וויינבערגער & קאהל

:שידוך
החתן יצחק זאב וויינבערגער (ב"ר צבי)  בארא פארק
עב"ג
הכלה קאהל  בארא פארק

0 comments: