שידוך: יצחק זאב וויינבערגער & קאהל

:שידוך
החתן יצחק זאב וויינבערגער (ב"ר צבי)  בארא פארק
עב"ג
הכלה קאהל  בארא פארק

תגובות