שידוך: משה יוסף טויבער & אסתר גיטל אויש

החתן משה יוסף טויבער  בארא פארק
עב"ג
הכלה אסתר גיטל אויש  בארא פארק

תגובות