זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

החתן  יעקב בערנאטה   מאנסי עב"ג הכלה קריינדל האלצער   בארא פארק

שידוך: יעקב בערנאטה & קריינדל האלצער

החתן יעקב בערנאטה  מאנסי
עב"ג
הכלה קריינדל האלצער  בארא פארק

0 comments: