זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

החתן  שמעון עוזר גרינפעלד עב"ג הכלה טייטלבוים (ב"ר יואל)

שידוך: שמעון עוזר גרינפעלד & טייטלבוים

החתן שמעון עוזר גרינפעלד
עב"ג
הכלה טייטלבוים (ב"ר יואל)

0 comments: