זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

החתן  מענדל כהנא  (ב"ר יוסף מרדכי)   וויליאמסבורג עב"ג הכלה פריידא האניג (ב"ר שלום יוסף)  וויליאמסבורג

שידוך: מענדל כהנא & פריידא האניג

החתן מענדל כהנא (ב"ר יוסף מרדכי)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה פריידא האניג (ב"ר שלום יוסף)  וויליאמסבורג

0 comments: