שידוך: מענדל כהנא & פריידא האניג

החתן מענדל כהנא (ב"ר יוסף מרדכי)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה פריידא האניג (ב"ר שלום יוסף)  וויליאמסבורג

תגובות